نوامبر 15, 2020
یارانه

لغو یارانه پیشنهادی ۱۲۰ هزار تومانی مجلس

با رد طرح تامین کالای اساسی از سوی شورای نگهبان وعده پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی عملی نخواهد شد.