آوریل 19, 2020
ماموریت خطرناک گلشیفته فراهانی با ستاره هالیوود

سقوط سپاهان پس از پیشنهاد سرمربی‌گری تیم‌ملی به قلعه‌نویی!

گلشیفته فراهانی در این فیلم نقش 'نیک خان'، از شخصیت های کلیدی داستان را بازی می کند. او در یک مأموریت خطرناک با کریس همسورث همراه است.
آوریل 19, 2020
ماموریت خطرناک گلشیفته فراهانی با ستاره هالیوود

ماموریت خطرناک گلشیفته فراهانی با ستاره هالیوود

گلشیفته فراهانی در این فیلم نقش 'نیک خان'، از شخصیت های کلیدی داستان را بازی می کند. او در یک مأموریت خطرناک با کریس همسورث همراه است.