ژوئن 27, 2020
آغاز فیلمبرداری «گشت ارشاد ۳» با حضور مسعود کیمیایی

آغاز فیلمبرداری «گشت ارشاد ۳» با حضور مسعود کیمیایی

فیلمبرداری «گشت ارشاد ۳» با حضور مسعود کیمیایی آغاز شد.