مارس 19, 2020
مرگ ۳۳ نفر به علت مسمومیت با گاز در مازندران

مرگ ۳۳ نفر به علت مسمومیت با گاز در مازندران

۳۳ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن یازده ماه امسال در مازندران جان خود را از دست دادند.