فوریه 22, 2021
چهارمین جلسه حضوری فراکسیون اتحاد

چهارمین جلسه حضوری فراکسیون اتحاد

در تاریخ سوم اسفند ماه چهارمین جلسه حضوری فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار در محل دفتر مرکزی گروه زر; با حضور جناب آقای مهندس کشاورز قائم […]