فوریه 1, 2021
طالبان : این حملات تروریستی کار ما نیست

طالبان خطاب به آمریکا: پیمان دوحه را عملی نکنید. از خاک خود دفاع میکنیم

طالبان خطاب به آمریکا: پیمان دوحه را عملی نکنید. از خاک خود دفاع میکنیم طالبان امروز با نشر اعلامیه ای عنوان کرد. که کشتار غیر نظامیان […]