آگوست 13, 2020
روحانی: کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را در ماه محرم رعایت نکنند مجازات می شوند!

روحانی: کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را در ماه محرم رعایت نکنند مجازات می شوند!

رییس جمهور بیان کرد:مردم باید به پزشکان و پروتکل های بهداشتی اعتماد کنند و بین همه قوا و نخبگان کشور یک اتحاد نظر بدست آید و همه یک حرف را به مردم بزنیم.