جولای 16, 2020
دانشمندان روسیه مدعی کشف پادتن کرونا شدند

دانشمندان روسیه مدعی کشف پادتن کرونا شدند

دانشمندان روس پادتن ویروس کرونا را بدست آوردند.