سپتامبر 8, 2020
وزیر خارجه سوئیس درباره نتایج سفرش به ایران به اظهارنظر پرداخت

وزیر خارجه سوئیس درباره نتایج سفرش به ایران به اظهارنظر پرداخت

وزیر خارجه سوئیس در پایان سفرش به تهران به اظهارنظر درباره نتایج این سفر پرداخت و وزارتخانه متبوعش هم بیانیه ای در این خصوص صادر کرد.
سپتامبر 5, 2020
وزیر خارجه سوئیس درباره نتایج سفرش به ایران به اظهارنظر پرداخت

اصفهان‌گردی وزیر امور خارجه سویس

«ایگنازیو کاسیس» وزیر امور خارجه سویس بامداد امروز وارد اصفهان شد.