آگوست 18, 2020
کرونا حداقل ۱۰ سال با ما خواهد بود

کرونا حداقل ۱۰ سال با ما خواهد بود

رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، گفت: کرونا حداقل ۱۰ سال با ما بوده و باید زندگی و کار کردن همراه با کرونا را تجربه کنیم.
جولای 23, 2020
حق الزحمه پرستاران تعیین شد

حق الزحمه پرستاران تعیین شد

حق الزحمه پرستاران بدون اضافه کاری ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد.