جولای 22, 2020
برگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره جدید جامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهان

برگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره جدید جامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهان

انتخابات هیئت مدیره جامعه حرفه ای هتلداران استان اصفهان در هتل پارسیان کوثر اصفهان.