فوریه 4, 2021
مصادره نفت کش آشیل

آمریکا برای مصادره یک محموله نفتی از ایران، به دادگاه رفت

وزارت دادگستری آمریکا برای مصادره یک محموله نفتی که مبدا آن را ایران می داند. به دادگاهی در واشنگتن مراجعه کرد. مالک نفت کش آشیل که […]