نصب پرچم چین در ماه

دسامبر 5, 2020
چین پرجم خود را برر روی ماه قرار داد

چین پرچم خود را بر روی ماه نصب کرد

بیش از ۵۰ سال از قرار گرفتن پرچم آمریکا بر روی ماه می گذرد. و اکنون چین نیز پرچم خود را بر روی سطح ماه قرار […]