اکتبر 31, 2020
پیش بینی نرخ ارز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

پیش بینی نرخ ارز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

قیمت تورم نقطه ای، در مهر۱۳۹۹ به ۲/ ۴۱ درصد رسیده و نرخ تورم مهرماه ۷ درصد که در مقایسه با ماه گذشته، ۴/ ۳ درصد افزایش داشته است.