ژانویه 1, 2020
سیاره قرمز کشف شد

سیاره قرمز کشف شد

به تازگی دانشمندان توانستند یک سیاره فراخورشیدی در فاصله ۶۶.۵ سال نوری از کره زمین کشف کنند.