نوامبر 24, 2020
قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است

برخورد با گران فروشان مرغ / با گران فروشان برخورد می شود

به گزارش خبرنگار پیشبرد نیوز ، معاون سازمان تعزیرات حکومتی آقای محمد حسن سرابیان اظهار کرد. : در خصوص گران شدن قیمت مرغ، پرونده هایی به […]