نوامبر 29, 2020
طرح اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها

تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را با ۲۳۲ رای موافق تصویب کردند.