فوریه 9, 2020
شرایط تغییر تاریخ تولد در شناسنامه

شرایط تغییر تاریخ تولد در شناسنامه

طبق قانون برای تغییر تاریخ ولادت در شناسنامه باید موردهای قانونی طی شوند.