نوامبر 24, 2020
کاهش زمان قرنطینه در انگلستان

زمان قرنطینه در انگلستان با انجام تست کرونا کاهش یافت

مسافرانی که به انگلستان می آیند با انجام تست کرونا می توانند از قرنطینه خارج شوند. وزیر حمل و نقل خارجه انگلستان اظهار کرد. مسافرانی که […]