فوریه 17, 2020
دلیل غیبت فرهاد مجیدی در نشست خبری چه بود؟

دلیل غیبت فرهاد مجیدی در نشست خبری چه بود؟

فرهاد مجیدی در حالی به بهانه کسالت در نشست خبری پیش از بازی با الاهلی شرکت نکرد که عصر دیروز پا به پای آبی پوشان تمرین کرد.