مارس 2, 2021
تولید اورانیوم فلزی

تولید اورانیوم فلزی در ایران به دستور رییس جمهور وقت متوقف شد

به نقل از روزنامه وطن، چاپ تهران، تواید اورانیوم فلزی در ایران به دستور حسن روحانی ، رییس جمهور وقت ایران ; متوقف شد. این روزنامه […]