آوریل 22, 2020
ضدعفونی ماسک برای استفاده مجدد «خطرناک» است

ضدعفونی ماسک برای استفاده مجدد «خطرناک» است

ضدعفونی کردن ماسک راه حل قابل قبولی برای استفاده دوباره از آن نیست و این کار توصیه نمی شود.