مارس 18, 2020
زمین در اردیبهشت با شهاب‌سنگی بزرگ نابود می‌شود؟

زمین در اردیبهشت با شهاب‌سنگی بزرگ نابود می‌شود؟

اعلام نزدیک شدن سیارک و شهاب سنگ (Meteorite) بزرگ به زمین در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۹، پرسش هایی را درباره رویدادهای احتمالی همچون اصابت با کره زمین و نابودی حیات را مطرح نموده است ، موضوعی که به اعتقاد یک استاد بخش فیزیک دانشگاه شیراز احتمال بسیار اندکی دارد