ژانویه 7, 2020
داوری یک زن ایرانی در مسابقات جهانی شطرنج برای نخستین بار

داوری یک زن ایرانی در مسابقات جهانی شطرنج برای نخستین بار

برای نخستین بار یک داور زن ایرانی رقابت های شطرنج بانوان جهان را داوری کرد.