نوامبر 16, 2020
رئیس قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه با مذاکره ایران و آمریکا مخالف است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پالس‌های غلط به آمریکا، پیام ملت ایران نیست، گفت: پیام ملت ایران پیام ضعف نیست، پیام مجاهدت در راه هدف است...
فوریه 12, 2020
جزئیات بازداشت ۳ دانشجوی دانشگاه تهران در روزهای اخیر

جزئیات بازداشت ۳ دانشجوی دانشگاه تهران در روزهای اخیر

رییس حراست دانشگاه تهران جزئیات بازداشت ۳ دانشجوی دانشگاه تهران در روزهای اخیر را اعلام کرد.