آگوست 20, 2020
سیگنال مثبت سازمان بورس به بازار و تصمیم‌سازی‌های اشتباه!

سیگنال مثبت سازمان بورس به بازار و تصمیم‌سازی‌های اشتباه!

اجرای مصوبه بحث برانگیز سازمان بورس درباره کاهش سقف مالکیت سهام در صندوق های درآمد ثابت متوقف شد.