آوریل 30, 2020
سال ۲۰۲۰ زمین به شدت گرم خواهد بود

سال ۲۰۲۰ زمین به شدت گرم خواهد بود

به گفته پژوهشگران احتمالا سال ۲۰۲۰ بعنوان گرمترین سال زمین به ثبت خواهد رسید.