مارس 28, 2020

از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ جهان خاموش می‌شود

با خاموش کردن لامپ‌ها و وسایل برقی غیرضروری از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ امشب، در رویداد بین‌المللی ساعت زمین شرکت کنیم.