ریاست جمهوری آمریکا

اکتبر 31, 2020
پیش بینی نرخ ارز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

پیش بینی نرخ ارز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

قیمت تورم نقطه ای، در مهر۱۳۹۹ به ۲/ ۴۱ درصد رسیده و نرخ تورم مهرماه ۷ درصد که در مقایسه با ماه گذشته، ۴/ ۳ درصد افزایش داشته است.