آوریل 14, 2020
گفت‌وگو با پرسپولیسی‌ای که رکورد رونالدرو را شکست

گفت‌وگو با پرسپولیسی‌ای که رکورد رونالدرو را شکست

ادام همتی می‌گوید بزرگ‌ترین سرگرمی‌اش در این روزها تمرین است و شش هفته می‌شود که از خانه بیرون نرفته است.