نوامبر 22, 2020
رودخانه کن در تهران

سیلاب در کمین تهران مراقب باشید

یوسف رضا پور سرپرست شرکت آب منطقه ای تهران گفت. : با توجه به پیش بینی های آب و هوایی و بارش های قابل توجه اخیر. […]