دکتر سیما سادات لاری

ژوئن 9, 2020
«دکتر سیما سادات لاری» سخنگوی وزارت بهداشت شد / خداحافظی جهانپور

«دکتر سیما سادات لاری» سخنگوی وزارت بهداشت شد / خداحافظی جهانپور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی سیما سادات لاری را با حفظ سمت و پست سازمانی به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.