دفترچه تامین اجتماعی

جولای 13, 2020
زمان حذف کامل دفترچه های درمانی تامین اجتماعی مشخص شد

زمان حذف کامل دفترچه های درمانی تامین اجتماعی مشخص شد

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی طی ۵ ماه آينده خبر داد.