اکتبر 12, 2020
از شایعه تا واقعیت خودکشی دانش آموز 11 ساله

از شایعه تا واقعیت خودکشی دانش آموز 11 ساله

دانش آموزی ۱۱ ساله در بندر دیّر بوشهر خودکشی کرده است آن هم با طناب دار