دسامبر 12, 2019
دانشمندان خواستار ممنوعیت استفاده از “اکلیل” شدند

دانشمندان خواستار ممنوعیت استفاده از “اکلیل” شدند

این روزها استفاده از اکلیل در مواد آرایشی بسیار شایع شده و به نحوی در دنیای فشن و مد هم کاربرد خاصی پیدا کرده است. ولی دانشمندان خواستار ممنوعیت کامل این ماده شده‌اند زیرا این ذرات وارد منابع آب می‌شوند و در حال تبدیل شدن به یک فاجعه زیست محیطی برای کره زمین هستند.