آوریل 19, 2020
ویروس کرونا در مقابل نور خورشید نابود می‌شود

ویروس کرونا در مقابل نور خورشید نابود می‌شود

یافته های جدید دانشمندان حاکی است که ویروس کرونا (corona) دربرابر نور خورشید (Sunlight) نابود می شود و کارشناسان بر این عقیده اند که همه گیری این ویروس تا فصل تابستان دوام خواهد آورد.