حق الزحمه پرستاران

جولای 23, 2020
حق الزحمه پرستاران تعیین شد

حق الزحمه پرستاران تعیین شد

حق الزحمه پرستاران بدون اضافه کاری ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد.