حقوق نماینده مجلس

جولای 6, 2020
اولین حقوق نمایندگان مجلس یازدهم واریز شد/ واریز ۲۳۱ میلیون تومان به حساب هر نماینده!

اولین حقوق نمایندگان مجلس یازدهم واریز شد/ واریز ۲۳۱ میلیون تومان به حساب هر نماینده!

نخستین حقوق نمایندگان مجلس یازدهم واریز شد. اولین حقوق نمایندگی ۱۱ میلیون تومان واریز شده بعلاوه ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینه ها به حساب ما واریز شده جمعا ۲۳۱ میلیون تومان برای نمایندگان واریز شده است.