حسین دهقانی کاندیدای شورای شهر اصفهان

ژوئن 13, 2021
حسین دهقانی کاندیدای شورای شهر اصفهان

حسین دهقانی کاندیدای شورای شهر اصفهان در مورد لزوم نظرخواهی از مردم در اجرای پروژه‌های شهری گفت:

کاندیدای شورای شهر اصفهان در مورد لزوم نظرخواهی از مردم در اجرای پروژه‌های شهری گفت: اگر ما از نظرات مردم اطلاع داشته باشیم،پیشبرد اهدافی که تعریف […]