ژوئن 7, 2020
شهاب حسینی؛ دارنده جایزهٔ بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کنشهاب حسینی؛ دارنده جایزهٔ بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن

شهاب حسینی در جمع داوران جشنواره مهاجرین ترکیه

شهاب حسینی؛ دارنده جایزهٔ بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن در جمع داوران جشنواره مهاجرین ترکیه