آگوست 3, 2020
مایکروسافت «تیک تاک» را می‌خرد

مایکروسافت «تیک تاک» را می‌خرد

خرید تیک تاک توسط مایکروسافت جدی شد.