ژوئن 18, 2020
مرگ ۲ کودک بر اثر افتادن در تنور نان

مرگ ۲ کودک بر اثر افتادن در تنور نان

۲ کودک بر اثر افتادن در تنور نان فوت شدند.