مارس 12, 2020
دادستان اصفهان دستور تعطیلی مراکز تجمعی پُر خطر را صادر کرد

دادستان اصفهان دستور تعطیلی مراکز تجمعی پُر خطر را صادر کرد

دادستان اصفهان با صدور دستور تعطیلی مراکز تجمعی پرخطر در این استان برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از برخورد قاطع با متخلفان در این زمینه خبر داد.