نوامبر 19, 2020
پلمپ واحد های متخلف

پلمپ واحد های متخلف در ایام تعطیل

اتاق اصناف مرکز قم با صدور اطلاعیه ای در خصوص تعطیلی تمامی گروه های شغلی به جز مشاغل گروه یک هشدارداد. و اعلام نمود که واحد […]