بیمارستان سینا اطهر

جولای 1, 2020
علت حادثه کلینیک سینا اطهر مشخص شد / دستور بازداشت ۴ نفر صادر شد

علت حادثه کلینیک سینا اطهر مشخص شد / دستور بازداشت ۴ نفر صادر شد

نشت گاز و اتصال برق علت حادثه کلینیک سینا اطهر نبود.