آوریل 7, 2020
اقدام عجیب بیرانوند برای دریافت طلبش از پرسپولیس

اقدام عجیب بیرانوند برای دریافت طلبش از پرسپولیس

بیرانوند برای دریافت طلبش از باشگاه پرسپولیس مدیران این باشگاه را تهدید کرده است.