جولای 19, 2020
تولیدکنندگان به اپراتورهای تلفن همراه برای ارزان کردن قیمت بسته های اینترنتی فرصت ۲۴ ساعته داد.

تولیدکنندگان به اپراتورهای تلفن همراه برای ارزان کردن قیمت بسته های اینترنتی فرصت ۲۴ ساعته داد.

ضرب الاجل ۲۴ ساعته سازمان حمایت به اپراتورهای تلفن همراه