ژانویه 25, 2021
وضعیت فرانسه بحرانی است

فرانسه در رابطه با ویروس کرونا در وضعیت اضطراری قرار گرفت

طبق اظهارات مقامات بهداشتی کشور فرانسه، این کشور سومین دوره قرنطینه را در پیش دارد. و این امر برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا می […]