آوریل 26, 2020
مدیرعامل بانک مسکن به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت

مدیرعامل بانک مسکن به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن امروز به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت.