ژانویه 5, 2020
تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان احتمالا نیازبه رمز دوم پویا ندارند

تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان احتمالا نیازبه رمز دوم پویا ندارند

شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی پیشنهاد استفاده از رمز دوم ایستا برای خریدهای زیر ۱۰۰ هزار تومان را پذیرفته است.
دسامبر 23, 2019
کارت بانکی عابر بانک

عمر رمز دوم ایستای کارتهای بانکی یک ماه تمدید شد

عمر رمز دوم ایستای کارتهای بانکی یک ماه تمدید شد